ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
...
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Siłownia wewnętrzna
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
PRZEDWIOŚNIE - NARODOWE CZYTANIE
Aktualności
CKZiU z wizytą w Niemczech
2018-10-22

Uczniowie CKZiU byli uczestnikami młodzieżowej wymiany międzynarodowej w mieście partnerskim Gifhorn. Razem z gośćmi z Niemiec, Szwecji, Ukrainy i Turcji doskonaliliśmy umiejętności językowe, braliśmy udział w warsztatach plastycznych i muzycznych. Płynęliśmy kajakami po urokliwej rzece naszych zachodnich sąsiadów. Efektem warsztatów krawieckich były unikatowe torby, powstałe z map, które zabraliśmy ze sobą do Polski.

Poznaliśmy wspaniałych ludzi, a nawiązane kontakty będziemy pielęgnować, by za rok znów się spotkać. Już nie możemy się tego doczekać.

Naszą szkołę reprezentowali: Zuzanna Koperska, Angelika Mirr, Aleksandra Kelich, Danuta Szoperaj Łukasz Łazarski, Damian Burak i Arkadiusz Ożga oraz opiekunowie: Blanka Tabor i Zbigniew Wegner.

  Z wizytą w Niemiech
2018-10-22

Uczniowie CKZiU byli uczestnikami młodzieżowej wymiany międzynarodowej w mieście partnerskim Gifhorn. Razem z gośćmi z Niemiec, Szwecji, Ukrainy i Turcji doskonaliliśmy umiejętności językowe, braliśmy udział w warsztatach plastycznych i muzycznych. Płynęliśmy kajakami po urokliwej rzece naszych zachodnich sąsiadów. Efektem warsztatów krawieckich były unikatowe torby, powstałe z map, które zabraliśmy ze sobą do Polski.

Poznaliśmy wspaniałych ludzi, a nawiązane kontakty będziemy pielęgnować, by za rok znów się spotkać. Już nie możemy się tego doczekać.

Naszą szkołę reprezentowali: Zuzanna Koperska, Angelika Mirr, Aleksandra Kelich, Danuta Szoperaj Łukasz Łazarski, Damian Burak i Arkadiusz Ożga oraz opiekunowie: Blanka Tabor i Zbigniew Wegner.

Udział w rekordzie w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej
2018-10-16

16 października w hali widowiskowo - sportowej w Złotowie, w trakcie Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca, odbyło się wspólne bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo–oddechowej przez jak największą ilość osób. Uczniowie złotowskich szkół oraz nasi uczniowie klas mundurowych, nauczyciele, strażacy, policjanci, służba medyczna Malta, pod czujnym okiem pielęgniarek i ratowników medycznych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, brali udział w akcji, realizowanej pod egidą Fundacji WOŚP. Uczestniczyło ponad 300 osób

OTRZĘSINY  KLAS  I  NA WESOŁO
2018-10-10

Otrzęsiny w CKZiU przy ul. Norwida 10 podzielono na dwie tury: uczniowie technikum i I LO odbyli "kotowanie" 10 października br., zaś klasy I Branżowej Szkoły dzień później.

Tydzień wcześniej każda z grup młodzieży losowała kolor, który w dniu otrzęsin miał stać się znakiem rozpoznawczym. Poza tym uczniowie musieli jeszcze przygotować okrzyk charakteryzujący klasę. Było naprawdę głośno i zabawnie!

Prowadzący te uroczystości, przedstawiciele starszych klas, wystąpili w pięknych czerwonych muchach, by dodać sobie nieco pewności i elegancji. Pytania i zadania dla pierwszoklasistów tak zostały skonstruowane, by wnieść mnóstwo radości i uśmiechu. Po odpytywaniu nadszedł czas na najważniejszą część programu – ślubowanie, które pozwoliło najmłodszym w szkole stać się prawowitymi członkami CKZiU. Na zakończenie uczestnicy zabawy otrzymali upominki.

galeria zdjęć

PASOWANIE  NA  UCZNIA  RZEMIOSŁA
2018-10-10

10 października br. w sali Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie uczniowie klas I Branżowej Szkoły wzięli udział w uroczystości pasowania na Uczniów Rzemiosła. Przybyłych powitał Starszy Cechu pan Karol Pufal. Po krótkim przemówieniu przystąpiono do ślubowania. Miało ono szczególną oprawę, ponieważ odbyło się poprzez dotknięcie w ramię ślubującego Szablą Kilińskiego. Następnie dwóch Podstarszych Cechu wręczyło uczniom pamiątkowe dyplomy. W uroczystości poza przedstawicielami Cechu udział wzięli: Burmistrz Miasta Złotowa Adam Pulit, Andrzej Hencel dyrektor CKZiU wraz z paniami wicedyrektorami - Anną Baranowską i Anną Ściubeł, wychowawcy klas pierwszych. Ci z gości, którzy chcieli zabrać głos, mieli taką możliwość. Gospodarz Złotowa skorzystał z tej szansy i przekazał młodym ludziom, że jest z nich dumny, gdyż kontynuują to, co już stworzyli rzemieślnicy. Z kolei dyrektor CKZiU wskazywał w swoim przemówieniu na szansę kształcenia w konkretnym zawodzie, jaką daje szkoła. Ponadto odwołał się do poezji Cypriana Kamila Norwida, cytując fragment "Mojej piosnki II". Użył tego własnie wiersza, by uzmysłowić swoim wychowankom, iż zawsze powinni pamiętać o ojczyźnie.

UMOWA PARTNERSKA CKZiU – ENEA
2018-10-05

5 października br. w naszej szkole miała miejsce uroczystość podpisania umowy patronackiej pomiędzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie a Enea S.A. i Enea Operator Sp. z o.o. w Poznaniu. Spotkanie przedstawicieli każdej ze stron, zaproszonych gości i uczniów odbyło się w auli i rozpoczęło od wspólnego, uroczystego odśpiewania hymnu państwowego. Następnie głos zabrał dyrektor CKZiU pan Andrzej Hencel, który powitał przybyłych na tak waże dla szkoły wydarzenie. W przemówieniu nie zabrakło wątków patriotycznych, albowiem gospodarz uroczystości zacytował fragment wiersza Cypriana Kamila Norwida pt. "Moja piosnka II", by przywołać tęsknotę poety za krajem. Nawiązując do słów wieszcza, podkreślał nasze wspólne starania wobec młodych – żebyśmy działali tak, by nie musieli zasmakować uczucia tęsknoty za Polską."Ta umowa to obowiązek względem ojczyzny. To troska o młodzież", przekonywał pan Andrzej Hencel. Zwracając się do dyrektorów partnerskich instytucji, dyrektor szkoły nawoływał do stworzenia jeszcze lepszego profilu absolwenta w zawodach związanych z energetyką. Pan Ryszard Goławski – starosta powiatu złotowskiego podkreślał w swoim przmówieniu ważność umowy, która według niego będzie gwarancją jakości kształcenia. Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Enea S.A. pani Aneta Pelczarska wspominała o korzyściach, jakie przyniesie podpisana umowa szkole i jej firmie. Wiceprezes Enea Operator Sp. z o.o. pan Tadeusz Dachowski podkreślił w tej całej sytuacji ważność jednostki, czyli człowieka. Z kolei ambasador Towarzystwa Hipolita Cegielskiego w Poznaniu pan Andrzej Fromberg odwołał się do wzorców reprezentowanych przez patrona i gratulował szkole wspaniałych partnerskich instytucji.

Po licznych przemówieniach nadszedł najważniejszy moment – podpisanie umowy, w którym uczestniczyli: dyrektor szkoły, starosta złotowski, wiceprezes Enea Operator, dyrektor Oddziału Dystrybucji oraz pani dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Enea S.A.Podpisanie dokumentu uświetnił występ szkolnego chóru pod opieką pana Piotra Jończyka, zaś całą uroczystość przygotowała i poprowadziła pani Katarzyna Kaczmarek. W dalszej części zaproszeni goście zwiedzali warsztaty szkolne, a następnie pracownię żywienia i usług gastronomicznych przy ul.8 Marca 5.

 

Pierwszy etap XI Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej
2018-10-04

Młodzież z naszej szkoły- logistycy z klasy I i II wzięła udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie. Udział w konkursie młodzi ludzie traktują jako sprawdzian wiedzy, a po przejściu kolejnych etapów poprzeczkę stawiają sobie coraz wyżej. To możliwość porównania swojego poziomu wiedzy do poziomu uczniów z całej Polski. Szczególną zachętą do wzięcia udziału w konkursie jest możliwość uzyskania zwolnienia z części egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz uzyskania indeksu Wyższej Szkoły Logistyki. To również szansa na otrzymanie stażu, a później pracy w dużych firmach logistycznych. Z niecierpliwością czekamy na wyniki!

                               


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy