ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Rekrutacja 2020/2021 od 15.06
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
...
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
...
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Konsultacje dla uczniów
Aktualności
Konsultacje dla maturzystów - od 25.05.2020r
2020-05-18

KONSULTACJE DLA MATURZYSTÓW

od 25 maja 2020 r

Lp.

Przedmiot

Nauczyciel

Dzień tygodnia

Godzina konsultacji

Sala

1.

Język polski

Sylwia Kasprzyk – Cichoń

 

środa

9.00 – 10.30

12

2.

Język polski

Katarzyna Kolera – Masternak

 

środa

9.00 – 10.30

8

3.

Język polski

Piotr Jończyk

 

 

poniedziałek

wtorek

8.00 – 9.30

8.00 – 9.30

bud. B

4.

Matematyka

Joanna Izdebska

 

czwartek

10.00 – 11.30

8

5.

Matematyka

Łukasz Tomczak

poniedziałek

9.40 – 11.10

bud. B

 

6.

Język angielski

Janusz Walicki

 

 

wtorek

czwartek

10.00 – 10.45

12.00 – 12.45

7 w

7.

Język angielski

Tatiana Ostapczuk – Bednarek

 

środa

8.00 – 9.30

bud. B

8.

Język niemiecki

Joanna Olszewska

 

środa

9.00 – 9.45

13

9.

Język niemiecki

Agnieszka Zdrenka – Gronowska

 

środa

8.00 – 8.45

bud. B

10.

Fizyka

Wojciech Sołtysiak

 

piątek

8.00 – 8.45

8

11.

Historia

Przemysław Klocek

 

poniedziałek

11.45 – 12.30

8

12.

Geografia

 

Maryla Seredyn

wtorek

9.00 – 10.30

8

Maturzysto,

 • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
Terminy egzaminów zawodowych - kwalifikacje jednoliterowe
2020-05-15

TERMINY

EGZAMINU ZAWODOWEGO

pp 2012  (kwalifikacje jednoliterowe)

TECHNIKUM

Egzamin pisemny 23.06.2020

godz. 10.00 - E.7     Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

godz. 12.00 - A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

godz. 14.00 - E.24  Eksploatacja maszyn i urządzeń i instalacji elektryczny

                       A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach  

                                     organizacyjnych

                        M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 Egzamin praktyczny 22.06.2020

 godz.  9.00    - A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.

                          E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

o godz. 13.00 - A.32  Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach  

                                         organizacyjnych

                               M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

                                E.20  Eksploatacja urządzeń elektronicznych

TERMINY

EGZAMINU ZAWODOWEGO

pp 2012  (kwalifikacje jednoliterowe)

 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Egzamin pisemny 23.06.2020

         godz. 10.00  - A.18  Prowadzenie sprzedaży

                                  A.69  Eksploatacja środków transportu drogowego

Egzamin praktyczny 22.06.2020

         godz.  9.00  - A.69  Eksploatacja środków transportu drogowego

                           

Terminy egzaminów zawodowych - kwalifikacje dwuliterowe
2020-05-15

TERMINY

EGZAMINU ZAWODOWEGO

pp 2017  (kwalifikacje dwuliterowe)

TECHNIKUM

Egzamin pisemny 23.06.2020

godz. 10.00  - AU.22   -  Obsługa magazynów

- EE.03   - Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

- MG.18  - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów    

                                              samochodowych

godz. 12.00EE.02   -  Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych,

Egzamin praktyczny  z dokumentacją 22.06.2020

godz.  9.00   -AU.22   -  Obsługa magazynów

Egzamin praktyczny z wykonaniem zgodnie z harmonogramem  

 

TERMINY

EGZAMINU ZAWODOWEGO

pp 2017  (kwalifikacje dwuliterowe)

 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Egzamin pisemny 23.06.2020

         godz. 10.00  - AU.04. Eksploatacja środków transportu drogowego,

        - AU.12. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

        - AU.20. Prowadzenie sprzedaży

                           - MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających  

                                  -  RL. 01 Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych

       -  TG .03 Produkcja wyrobów piekarskich

                          -  MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

      godz.12.00   - BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz                                           instalacji sanitarnych

                                   - MG.03 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi, stosowanych w                                                           rolnictwie

Egzamin praktyczny  z dokumentacją 22.06.2020

    godz. 9.00 – AU.04. Eksploatacja środków transportu drogowego,                        

Egzamin praktyczny z wykonaniem zgodnie z harmonogramem   

TERMINY

EGZAMINU ZAWODOWEGO

pp 2017  (kwalifikacje dwuliterowe)

TECHNIKUM

Egzamin pisemny 23.06.2020

godz. 10.00  - AU.22   -  Obsługa magazynów

- EE.03   - Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

- MG.18  - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów    

                                              samochodowych

godz. 12.00EE.02   -  Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych,

Egzamin praktyczny  z dokumentacją 22.06.2020

godz.  9.00   -AU.22   -  Obsługa magazynów

Egzamin praktyczny z wykonaniem zgodnie z harmonogramem  

 

TERMINY

EGZAMINU ZAWODOWEGO

pp 2017  (kwalifikacje dwuliterowe)

 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Egzamin pisemny 23.06.2020

         godz. 10.00  - AU.04. Eksploatacja środków transportu drogowego,

        - AU.12. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

        - AU.20. Prowadzenie sprzedaży

                                               - MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających  

                                               -  RL. 01 Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych

                     -  TG .03 Produkcja wyrobów piekarskich

                                               -  MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

     godz.12.00   - BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz                                            instalacji sanitarnych

                                   - MG.03 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi, stosowanych w    

                                                rolnictwie

Egzamin praktyczny  z dokumentacją 22.06.2020

    godz. 9.00 – AU.04. Eksploatacja środków transportu drogowego,

                         

 

 

Egzamin praktyczny z wykonaniem zgodnie z harmonogramem   

Informacja dla uczniów klas 3 technikum!
2020-04-18

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie klas 3 technikum,

informuję, że Wasza zaplanowana wcześniej praktyka zawodowa nie rozpocznie się 20 kwietnia tego roku.
W związku z epidemią, praktyki zawodowe uczniów technikum mogą być realizowane do końca roku szkolnego 2019/2020 lub w klasach (semestrach) programowo wyższych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r.
W związku z powyższym od poniedziałku - 20 kwietnia - zajęcia, dla ww. klas, odbywają się zgodnie z planem lekcji.

Zdalne nauczanie
2020-03-25

Drodzy Uczniowie,
 od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, przeprowadza nauczanie zdalne na platformie Office 365 bądź poprzez inne narzędzia.
Prosimy na bieżąco śledzić wszelkie komunikaty zamieszczone na idzienniku

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wych
2020-03-24

 

WEWNATRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA NA CZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ZŁOTOWIE
OD 25 MARCA 2020 R. DO 10 KWIETNIA 2020 R

 

 1. Wymienione zasady obowiązują tymczasowo, od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia
  2020 r. (daty mogą ulec zmianie, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi).
 2. Uczeń zobowiązany jest do regularnego sprawdzania wiadomości w systemie
  e-dziennik.
 3. Uczeń zobowiązany jest do zapoznawania się z wszystkimi materiałami przesyłanymi przez nauczycieli, którzy mogą korzystać z różnych kanałów komunikacyjnych,
  po ustaleniu ich z uczniami.
 4. Wszystkie przesyłane zadania, ćwiczenia, interaktywne quizy i testy uczeń wykonuje samodzielnie.
 5. Uczeń przesyła prace zdalne w terminie ustalonym przez nauczyciela.
 6. Uczeń stara się przestrzegać terminów wykonywania zadań, ćwiczeń, interaktywnych quizów i testów wskazanych przez nauczyciela. W przypadku braku możliwości wykonania ww. zadań w terminie uczeń informuje o tym fakcie nauczyciela i ustala wspólnie z nauczycielem nowy termin wykonania poleceń nauczyciela.
 7. Uczeń imieniem i nazwiskiem podpisuje przesyłane prace.
 8. Uczniowie pracują systematycznie. O wszelkich przeszkodach informują nauczyciela prowadzącego zajęcia lub wychowawcę.
 9. Wszystkie materiały udostępniane przez nauczycieli mają służyć wyłącznie nauczaniu zdalnemu. Bez zgody nauczyciela nie mogą być rozpowszechniane.
 10. Nauczyciel ma obowiązek wspomagania uczniów we wszystkich działaniach związanych ze zdalnym uczeniem się, wykorzystując informację zwrotną.
 11. Nauczyciel ma obowiązek dostosować formę i poziom materiałów do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.
 12. Pozostałe zasady oceniania wszystkich form aktywności uczniów pozostają w zgodzie z zapisami Wewnątrzszkolnego Oceniania, Przedmiotowych Zasad Oceniania.

Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy