ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Rekrutacja 2020/2021
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
LO pod patronatem MON - NOWOŚĆ!
Projekt „ Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim” 2016/2017, 2017/2018

Nasza szkoła bierze udział w dużym projekcie unijnym
pt. : „ Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim”.

Jego celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych przez uczniów w ramach organizowanych bezpłatnych zajęć edukacyjnych na terenie szkoły oraz skorzystaniu z płatnych staży i praktyk zawodowych realizowanych we współpracy z przedsiębiorcami!

Dodatkowo w celu podniesienia jakości prowadzonych zajęć pozalekcyjnych, szkoła zostanie doposażona w laboratoria przystosowane do prowadzenia zajęć w ramach zawodów: technik elektryk,  technik elektronik oraz sprzedawca.

Program  pt. „Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim” realizowany będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pierwsza edycja zajęć już ruszyła, uczniowie będą doskonalić swoje umiejętności przez cały rok szkolny uczestnicząc aktywnie w zajęciach.

czytaj więcej www.zlotow-powiat.

plakat.pdf

 

Od poniedziałku 30 stycznia 2017r rozpoczęły się uczniowskie praktyki zawodowe w ramach projektu unijnego "Lepsza perspektywa zawodowa".Praktyki te odbywać się będą w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w Wytwórni Pasz w Pile należącej do Polskich Zakładów Zbożowych sp. z o.o. z siedzibą w Wałczu. Od wrzesnia uczniowie uczestniczą w zajęciach w poszczególnych grupach zawodowych w szkole, teraz zdobędą doświadczenia zawodowego podczas praktyk.

więcej informacji na http://zlotow-powiat.pl

 

Młodzi z Perspektywami w CKZiU w Złotowie

Od 29 września 2016 rmłodzież CKZiU uczestniczy w zajęciach edukacyjnych w ramach projektu pt. : „Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim”. Projekt skierowany jest dla uczniów kształcących w zawodach: technik elektryk, technik elektronik oraz sprzedawca. Zajęcia odbywają się w każdy piątek w godzinach popołudniowych. Każdy z uczestników warsztatów szkoleniowych zapewniony ma catering oraz transport do domu. Trenerzy  prowadzą zajęcia zgodnie z zaplanowanym programem, mające przede wszystkim na celu poprawę zdawalności egzaminów zawodowych oraz poszerzenie dotychczasowej wiedzy i umiejętności.  Uczestnicy warsztatów zwracają uwagę na sympatyczną atmosferę podczas zajęć, młodzież uważa także że zdobyta wiedza wpłynie pozytywnie na kształtowanie ich późniejszej pracy zawodowej oraz dalszej edukacji.Należy nadmienić iż projekt wszedł w kolejną fazę – praktyk zawodowych. Pierwszy etap praktyk rozpoczął się 30 stycznia  i trwał do 10 lutego. Praktyki realizowane były w Wytwórni Pasz w Pile należącej do Polskich Zakładów Zbożowych sp. z o.o. z siedzibą w Wałczu. W każdej z dwóch edycji płatnych praktyk uczestniczyć będzie po 12 uczniów z CKZiU w Złotowie. Mamy nadzieję, że młodzież jak najlepiej spożytkuje spędzony tam czas i jak najwięcej się nauczy.

Duża motywacja i aktywny udział w zajęciach, przyjazna i twórcza atmosfera mają wpływ na ogólne zadowolenie uczestników z projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

    

więcej zdjęć w galerii

ROK SZKOLNY 2017/2018

W CKZiU od września 2017r ruszyła II edycja  projektu pt. „Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim” , który realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Uczniowie będą korzystać z zajęć edukacyjnych mających na celu podniesienie ich kwalifikacji zawodowych oraz z doradztwa edukacyjno-zawodowego,a także staży i praktyk zawodowych realizowanych we współpracy z przedsiębiorcami, które organizowane będą w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej Wielkopolski. Cel – zwiększenie szans na zatrudnienie po zakończeniu edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym. Młodzież w zawodzie: sprzedawca, technik elektryk i elektronik są uczestnikami tych zajęć.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy