ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Uroczystości 5-lecia CKZiU
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Uroczystości 5-lecia CKZiU
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Uroczystości 5-lecia CKZiU - otwarcie siłowni wewnętrznej
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Pożegnanie klas maturalnych
Konkurs fotograficzny

UWAGA!

Weź udział w II edycji szkolnego konkursu fotograficznego

„Moja szkoła – miejsce nauki
i rozwijania pasji”

Wyślij do 5 lutego 2018 r. wykonane przez siebie zdjęcie (komórką lub aparatem fotograficznym) na adres mailowy zawodowykonkursfotograficzny@gmail.com (podaj swoje dane: imię i nazwisko, klasa, nr tel. lub e-mail)!

Przedstaw na zdjęciu w atrakcyjny sposób rzeczywistość szkolną (siebie, swoich kolegów podczas zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych, podczas praktyk zawodowych oraz przerw,
w miejscach w szkole, które Twoim zdaniem są warte tego, aby je zaprezentować innym)!

Pokaż, że Twoja szkoła jest wyjątkowa i można w niej nie tylko się uczyć, ale miło spędzać czas i rozwijać swoje pasje!

Podpisz zdjęcie krótkich hasłem, które będzie zawierało
to, co chciałeś na zdjęciu zaprezentować!

Pamiętaj fotografuj tylko te osoby, które wyrażą na to zgodę!

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

regulamin konkursu.pdf


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy