ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Uroczystości 5-lecia CKZiU
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Uroczystości 5-lecia CKZiU
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Uroczystości 5-lecia CKZiU - otwarcie siłowni wewnętrznej
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Pożegnanie klas maturalnych
Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
 

Kalendarz

roku szkolnego 2017/2018

semestr I

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.
 

2.

Rada Pedagogiczna

12 września 2017r.  (wtorek)

3.

Zebrania z rodzicami wszystkich klas

21 września 2017r. ( czwartek)

 

4.

 

Rada pedagogiczna szkoleniowa

Wrzesień – październik 2017r.

5.

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

13 października 2017 r. (piątek)

6.

Dyżur nauczycielski

26 października 2017 r. (czwartek)

7.

Apel z okazji Dnia Niepodległości

10 listopada 2017r. (piątek)

8.

Próbna Matura

Listopad 2017 r.

9.

Próbny Egzamin Zawodowy

Listopad 2017 r.

10.

Zakończenie pierwszego semestru – 4 kl. Technikum i 3kl. Liceum Ogólnokształcące - szkoły dzienne

15 grudnia 2017 r. (piątek)

11.

Wystawianie ocen przewidywanych dla ww. klas

do  17 listopada 2017 r. (piątek)

12.

Termin wpisania ocen semestralnych dla ww. klas

13 grudnia 2017 r. (środa)

13.

Rada Pedagogiczna-Klasyfikacyjna dla ww. klas

19 grudnia 2017 r. ( wtorek)

14.

Zebrania z rodzicami ww. klas

9 stycznia 2018 r. ( wtorek)

15.

Jasełka szkolne

22 grudnia 2017 r. (piątek)

16.

Zimowa przerwa świąteczna

23  – 31 grudnia 2017 r.

 

17.

Zakończenie 1 semestru w szkołach zaocznych.

29 stycznia 2018r.

18.

Zakończenie 1 semestru w pozostałych klasach.

27 stycznia 2018 r. ( piątek)

19.

Termin wystawiania ocen przewidywanych w pozostałych klasach

05 stycznia 2018 r. (piątek)

20.

Termin wpisywania ocen semestralnych.

24 stycznia 2018 r. (środa)

21.

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna dla ww. klas.

31 stycznia 2018 r. (środa)

22.

Zebrania rodziców.

1 lutego 2018 r. ( czwartek)

23.

Próbna Matura

Styczeń - luty 2018 r.

15.

Próbny Egzamin Zawodowy

Styczeń - luty 2018 r.

18.

Rada Pedagogiczna Analityczna

 

8 lutego 2017 r.( czwartek)

19.

Ferie zimowe.

12 lutego – 25 lutego 2018 r.
 

 

Uwaga: Możliwe są zmiany terminów! o takich zmianach wcześniej poinformujemy.

Bieżące informacje można też sprawdzać na stronie internetowej szkoły

 www.ckziu-zlotow.pl    oraz tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.

Praktyka zawodowa dla klas 3 Technikum NORWIDA 10

 od  4 - 29 września 2017 r.

 

Kalendarz
roku szkolnego 2017/2018
semestr II

 1.  

Ferie zimowe

 12  lutego -25 lutego 2018 r.

 1.  

Rada Pedagogiczna szkoleniowa

marzec – kwiecień 2018 r.

 1.  

Termin wystawiania ocen przewidywanych

dla 4 klas Technikum i 3 LO

 do 28 marca  2018 r. (środa)
 

 1.  

Zebrania z rodzicami klas 4 Technikum i 3 LO

 12 kwietnia  2018 r.(czwartek)

 1.  

Dyżur nauczycielski

 12 kwietnia  2018 r. (czwartek)

 1.  

Wystawianie ocen końcowych dla klas IV i 3 LO

 23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)

 1.  

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna dla klas IV T,  3 LO i VI semestru LOD

25 kwietnia 2018 r. (środa)

 1.  

Wiosenna przerwa świąteczna

 29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

 1.  

Zakończenie roku szkolnego dla klas

 4 Technikum i VI sem. LOD

 27 kwietnia 2018 r. (piątek)

 1.  

Termin wystawiania ocen przewidywanych

dla wszystkich klas ZSZ ,Technikum, LO

 do 25 maja 2018 r. (piątek)

 1.  

Zebrania z rodzicami wszystkich klas

 29 maja 2018 r. (wtorek)

 1.  

Dzień Sportu

 01 czerwca 2018 r. (piątek)

 1.  

Termin powiadomienia rodziców                         o przewidywanych ocenach

 29 maja 2018 r. (wtorek)

 1.  

Ostateczny termin wystawiania ocen końcowych

 14 czerwca 2018 r. (czwartek)

 1.  

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

dla pozostałych klas i LOD

 19 czerwca 2018 r. (wtorek)

 1.  

Zakończenie roku szkolnego

 22 czerwca 2018 r.

 1.  

Rada Pedagogiczna Analityczna

 Sierpień 2018 r.                                  

 

Uwaga: Możliwe są zmiany terminów! o takich zmianach wcześniej poinformujemy.

Bieżące informacje można też sprawdzać na stronie internetowej szkoły

 www.ckziu-zlotow.pl    oraz tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy