ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Zapraszamy do naszej szkoły - rekrutacja do 10.07
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
BEZPIECZNYCH WAKACJI !
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Rekrutacja 2020/2021 od 15.06
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
...
Nowe terminy egzaminów 2020

Egzamin zawodowy i potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 22 czerwca - 9 lipca br.

TERMINY

EGZAMINU ZAWODOWEGO

pp 2017  (kwalifikacje dwuliterowe)

TECHNIKUM

Egzamin pisemny 23.06.2020

godz. 10.00  - AU.22   -  Obsługa magazynów

- EE.03   - Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

- MG.18  - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów    

                                              samochodowych

godz. 12.00EE.02   -  Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych,

Egzamin praktyczny  z dokumentacją 22.06.2020

godz.  9.00   -AU.22   -  Obsługa magazynów

Egzamin praktyczny z wykonaniem zgodnie z harmonogramem  

TERMINY

EGZAMINU ZAWODOWEGO

pp 2017  (kwalifikacje dwuliterowe)

 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Egzamin pisemny 23.06.2020

         godz. 10.00  - AU.04. Eksploatacja środków transportu drogowego,

        - AU.12. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

        - AU.20. Prowadzenie sprzedaży

                           - MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających  

                                  -  RL. 01 Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych

       -  TG .03 Produkcja wyrobów piekarskich

                          -  MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

      godz.12.00   - BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz                                           instalacji sanitarnych

                                   - MG.03 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi, stosowanych w    

                                                rolnictwie

Egzamin praktyczny  z dokumentacją 22.06.2020

    godz. 9.00 – AU.04. Eksploatacja środków transportu drogowego,                      

Egzamin praktyczny z wykonaniem zgodnie z harmonogramem   

 

TERMINY

EGZAMINU ZAWODOWEGO

pp 2012  (kwalifikacje jednoliterowe)

TECHNIKUM

Egzamin pisemny 23.06.2020

godz. 10.00 - E.7     Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

godz. 12.00 - A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

godz. 14.00 - E.24  Eksploatacja maszyn i urządzeń i instalacji elektryczny

                            A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach  

                                     organizacyjnych

                            M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych                   

Egzamin praktyczny 22.06.2020

 godz.  9.00    - A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.

                          E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

o godz. 13.00 - A.32  Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach  

                                         organizacyjnych

                               M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

                                E.20  Eksploatacja urządzeń elektronicznych

TERMINY

EGZAMINU ZAWODOWEGO

pp 2012  (kwalifikacje jednoliterowe)

 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Egzamin pisemny 23.06.2020

         godz. 10.00  - A.18  Prowadzenie sprzedaży

                                  A.69  Eksploatacja środków transportu drogowego

Egzamin praktyczny 22.06.2020

         godz.  9.00  - A.69  Eksploatacja środków transportu drogowego

                           

 

Egzamin maturalny

  • Termin: 8-29 czerwca br.
  • W tym roku nie będzie ustnego egzaminu maturalnego.
  • Dodatkowy egzamin maturalny powinien odbyć się na początku lipca br.
  • Przewidujemy, że wyniki matury będą podane do ok. 11 sierpnia br.
  • Osoby, które chciałyby poprawiać egzamin maturalny, mogłyby to zrobić na początku września


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy