ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Akcja fundacji WOŚP - "Ratujemy i Uczymy Ratować"
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Apel z okazji DEN
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Rozpoczęcie roku szkolnego - prezentacja hymnu szkoły
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Narodowe Czytanie z Prezydentem
Informacje
Pożegnanie śp. Bożeny Paluszkiewicz
2019-10-23

Z smutkiem i żalem przekazujemy informacje o śmierci i terminie pogrzebu wieloletniej nauczycielki naszej szkoły śp. Bożeny Paluszkiewicz.

                                  

Uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego
2019-08-28

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 2 września o godz.9.00.

Na uroczystości te zapraszamy wszystkich uczniów klas Liceum Ogólnokształcącego, Technikum nr 1 oraz uczniów klas drugich i trzecich Branżowej Szkoły. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami klasy pierwsze Branżowej Szkoły będą miały zajęcia w szkole przy ul.8 Marca 5 , gdzie  rozpoczęcie roku szkolnego jest o godz.8.45

Podczas uroczystości inauguracji nowego roku szkolnego zaprezentowany zostanie po raz pierwszy hymn CKZiU " W Centrum Mądrości Życia".

Drodzy uczniowie pamiętajcie w tym uroczystym  dniu o stroju galowym !

Harmonogram egzaminów poprawkowych - sierpień 2019 r.
2019-06-26

 

HARMONOGRAM

EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

SIERPIEŃ 2019

26 sierpnia 2019 roku (poniedziałek)

 

Przedmiot

Godzina

Sala

Przewodniczący

Geografia/Chemia

8.00

100

      J.  Dmuchowska

Elektrotechnika i elektronika/ Maszyny i urządzenia elektryczne

8.00

8

 1. Baranowska

Język polski

10.00

12

 1. Baranowska

Diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych

10.00

8

 1. Dmuchowska

Matematyka

12.00

100

      J. Dmuchowska

Język angielski

12.00

8

 1. Baranowska

 

27 sierpnia 2019 roku (wtorek)

 

Przedmiot

Godzina

Sala

Przewodniczący

Język niemiecki

8.00

100

      J.  Dmuchowska

Wychowanie fizyczne

8.00

sala

 1. Baranowska

Organizacja i techniki sprzedaży

10.00

12

 1. Baranowska

Fizyka

10.00

100

      J. Dmuchowska

Gospodarka magazynowa

12.00

8

 1. Baranowska

 

 

 

 

Informacja o dniach wolnych
2019-04-28
Od poniedziałku 29.05.2019 lekcje wg.planu. W dniach 6, 7 i 8 maja w czasie matur pisemnych są dni wolne od zajęć edukacyjnych, pracownicy młodociani udają się na praktyki.
„Zbieramy makulaturę, zużyte baterie i telefony komórkowe
2019-02-18

Jak co roku bierzemy udział w konkursie ekologicznym „Zbieramy makulaturę, zużyte baterie i telefony komórkowe. Zbieramy - nie wyrzucamy”! Prosimy o wsparcie i przynoszenie makulatury, baterii i telefonów do pokoju nauczycielskiego.

Próbne matury z Operonem
2018-11-18

MATURA PRÓBNA Z OPERONEM 2018

MATURZYŚCI!!!!!

J.POLSKI 20LISTOPADA 2018 ROKU (WTOREK)

830-1130 (170’) PP

KLASA IV T1/TPS SALA 100

KLASA IV T2  SALA 102

KLASA III LO  SALA 12B

 

         MATEMATYKA 21 LISTOPADA 2018 ROKU (ŚRODA)

830-1130 (170’) PP

KLASA IV T1/TPS SALA 100

KLASA IV T2  SALA 102

KLASA III LO  SALA 12B

 

         JĘZYKI OBCE 22 LISTOPADA 2018 ROKU (CZWARTEK)

830-1030 (120’)

WEDŁUG LIST OBECNOŚCI WYWIESZONYCH NA DRZWIACH SAL NR 100, 102 i 12B

 

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE 23 LISTOPADA 2018 ROKU (PIĄTEK)

830-1130 (180’) PRAULA

GEOGRAFIA ,BIOLOGIA, FIZYKA, WOS, HISTORIA

830-1130 (180’) PRS.100

MATEMATYKA

830-1100 (150’) PR S.102

JĘZYK ANGIELSKI

830-1100 (150’) PR S.13B

JĘZYK NIEMIECKI

Egzamin próbny rozpoczyna się o godzinie 8.30.

Przychodzimy na egzamin w stroju galowym z dokumentem tożsamości, 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu czyli o godzinie 8.00 w celu sprawdzenia tożsamości oraz wylosowania miejsca.

Po egzaminie lekcje odbywają się według planu.   

MULTIMEDIALNY SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY
2018-10-24

MULTIMEDIALNY SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY

100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę

REGULAMIN

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorami konkursu są nauczyciele CKZiU w Złotowie:

- Katarzyna Kaczmarek – nauczyciel historii,

- Wioletta Lis – nauczyciel języka polskiego.

 1. Celem konkursu jest:

- popularyzacja historii,

- uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości,

- kształtowanie postaw patriotycznych.

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 7 listopada 2018 r. (środa) w auli szkolnej na 5 godzinie lekcyjnej (11.45 – 12.30).
 2. Konkurs zawiera 20 pytań z zakresu historii Polski w latach 1914 – 1922.
 3. Literatura:

- K. Gutowski, R. Dolecki, J. Smoleński:  Po prostu historia. Podręcznik do historii dla szkoły ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy. WSiP. Warszawa. 2012

- S. Zając: Teraz historia. Podręcznik do historii dla szkoły ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy. SOP Oświatowiec Toruń. 2012

 1. Konkurs ma charakter interaktywny i zostanie przeprowadzony za pomocą platformy internetowej Kahoot.

Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie CKZiU – po 3 przedstawicieli z każdej klasy,                              w przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość, aby w konkursie wzięło udział więcej niż 3 osoby z klasy, w tym przypadku decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie telefonu dotykowego bądź tabletu umożliwiającego korzystanie z platformy internetowej Kahoot. Urządzenie jest elementem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie.
 3. Istnieje możliwość wypożyczenia tabletu ze szkoły, jednak ich ilość jest ograniczona –                                        (28 egzemplarzy), fakt wypożyczenia tabletu należy zgłosić organizatorowi podczas zgłaszania się do konkursu.
 4. Uczestnicy konkursu korzystać będą z udostępnionego połączenia internetowego, mogą też korzystać z własnego połączenia internetowego.
 5. Wylogowanie z aplikacji lub błąd zalogowanego urządzenia dyskwalifikuje uczestników                              z konkursu. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakość i ustawienia urządzeń wykorzystywanych przez uczestników konkursu.
 6. Konkurs rozpoczyna się jednocześnie dla wszystkich zalogowanych uczestników – obecnych                     w auli CKZiU.
 7. Chęć udziału w konkursie należy zgłaszać osobiście organizatorowi p. Katarzynie Kaczmarek                     do dnia: 5.11.2018 r.

Zasady organizacji konkursu

 1. Kahoot to bezpłatna platforma do tworzenia i przeprowadzania interaktywnych quizów.                   Nie wymaga ściągania na urządzenia żadnych aplikacji.
 2. Program generuje kod, dzięki któremu uczestnicy na swoich urządzeniach (telefon, tablet) mogą odpowiadać na pytania konkursowe.
 3. Uczestnicy obecni na auli logują się wpisując małymi literami  3 pierwsze litery imienia                       i 3 pierwsze litery nazwiska oraz klasę bez spacji: np.: jankow1w3.
 4. Na pytania wyświetlane przez projektor zawodnicy udzielają jednej odpowiedzi wybierając odpowiedni kolor z symbolicznym kształtem.
 5. W zależności od pytania należy udzielić odpowiedzi w wyznaczonym przedziale czasowym ustalonym przez autora pytań: do 10 lub do 20 sekund.
 6. Program automatycznie przyznaje punkty, biorąc pod uwagę nie tylko poprawność odpowiedzi, ale także czas jej udzielenia.
 7. Wyniki konkursu będą zamieszczane na ekranie w czasie rzeczywistym.

Nagrody

 1. Dla uczniów, którzy osiągnęli 3 najlepsze wyniki są przewidziane nagrody rzeczowe.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi tego samego dnia, tj. 07.10.2018 r., natomiast  wręczenie nagród nastąpi na uroczystym apelu z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości w dniu: 09.11.2018 r.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów konkursu.
Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019
2018-08-28

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w dniu 3 września ( poniedziałek) o godz.9.00 dla klas drugich, trzecich i czwartych ( wszystkie typy szkół) oraz o godz.10.00 dla uczniów klas pierwszych.

Podczas uroczystego apelu obowiązuje strój galowy!


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy