„Wzrost potencjału zatrudnialności absolwentów i akceleracja kształcenia zawodowego jako

W roku szkolnym 2019/2020 rozpoczną się bezpłatne szkolenia dla uczniów w ramach projektu „Wzrost potencjału zatrudnialności absolwentów i akceleracja kształcenia zawodowego CKZiU jako wsparcie dla rozwoju w północnym regionie Wielkopolski”. Uczestnicy będą mogli zdobyć dodatkowe kompetencje i umiejętności cenione na rynku.